http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


 
 

Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
 

Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych znajduje się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod adresem:

https://www.archiwa.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/EWIDENCJA_BAZA_INTERNETOWA-28.07.2022.pdf