http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: "ARCHI-KON" Biuro Us�ug Archiwalnych i Sk�adnica Akt Cezary Marek Dudek w Kielcach
adres: 26-140 ��czna, Kamionki 57
REGON: 290099203
tel: 885 319 083
faks:  
e-mail:  
www:  
inne: Wykre�lono z rejestru przechowawc�w w dniu 02 grudnia 2019r decyzj� Marsza�ka Woj. �wi�tokrzyskiego.
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
AUTO PLUS Spka z o.o. w Kielcach    
COLMETAL Spka z o.o. w Koskich
26-200 Koskie
   
Fabryka Urzdze Transportowych w Suchedniowie
26-130 Suchedniw, ul. Fabryczna 5
   
Gminna Spdzielnia Samopomoc Chopska w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn
   
KB FASHIONS Spka z o.o. we Woszczowie
29-100 Woszczowa
   
Kombinat Rolno - Handlowy CINEZ Spka z o.o. w Kielcach
Kielce
   
LIDER MARKET S.A. w Kielcach
Kielce
   
PARTNERS TRADE Spka z o.o. w Ostrowcu witokrzyskim
Ostrowiec witokrzyski
   
PHUP LIS Spka z o.o. w Zgrsku k/Kielc
Kielce
   
POLMAIK Spka z o.o. w Kielcach
Kielce
   
POLWARK Spka z o.o. w Skarysku - Kamiennej
26-110 Skarysko - Kamienna
   
Przedsibiorstwo Handlowo Produkcyjne WRZOS Spka z o.o. w Kielcach
25-353 Kielce
   
Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe DREWMAL w Rudzie Malenieckiej
26-242 Ruda Maleniecka
   
Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe PIOWAR Piotr Wargacki w Kielcach
Kielce
   
Przedsibiorstwo Produkcyjno Usugowe WIMAR w Kielcach
Kielce
   
Przedsibiorstwo Zagraniczne KELANG w Szczecnie
26-023 Szczecno
   
Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna "Nowa Wie" w Supi gm. Pacanw
Supia
   
Samodzielny Oddzia Wykonawstwa Inwestycji SOWI przy Zakadzie Energetycznym w Kielcach
Kielce
   
TENGGER WEST AWA Spka z o.o. w Kielcach
Kielce
   
WIKI Spka Cywilna w Kielcach
Kielce
   
Zakad Energetyczny w Kielcach z Oddziaami
Kielce
   
Zakad Przemysu Cukierniczego ZPCh REMIS Remigiusz Sdzikowski w Kielcach
Kielce
   
Zakad Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Kielcach
25-318 Kielce, Sandomierska 105